08 januar 2014

Feltarbeidet starter / The field season has started

Bilde/photo: Kenny Matsuoka 
Den tredje feltsesongen for prosjektet Ice rises har startet. Feltsjef Peter Leopold og mekaniker Ørjan Kalsen startet forberedelsene til traversen før jul i Antarktis. Sikkerhetsansvarlig Harvey Goodwin har også vært i Antarktis siden november og jobbet som ekspedisjonsleder for Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE).

Forskningsteamet, Kenny Matsuoka, Joel Brown og Vikram Goel, fikk en innføring i dag før den kommende Antarktis-flyturen. Dronning Maud Land Air Network (DROMLAN) er et konsortium for antarktiske flyreiser for 11 nasjoner som har forskningsstasjoner i Dronning Maud Land.

(ENG) The third field season for the project Ice rises has started. Our field manager Peter Leopold and mission mechanic Ørjan Kalsen deployed to Antarctica before Christmas to finish the traverse preparation. Our safety officer Harvey Goodwin has also been in Antarctica since November, working as expedition leader for the Norwegian Antarctic Research Expedition (NARE). 

The science team, Kenny Matsuoka, Joel Brown, and Vikram Goel, received flight briefing today before the upcoming Antarctic flight. Dronning Maud Land Air Network (DROMLAN) is a consortium to make Antarctic flights for 11 nations that have research stations in Dronning Maud Land.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar