09 januar 2014

Forberedelser ved SANAE VI / Preparations at SANAE VI

«Chinook» dypt dekt av snø / "Chinook" deep buried in snow. Bilde/photo: Peter Leopold
Ørjan og jeg (Peter) fløy inn fra Troll-stasjonen til SANAE VI like etter jul. Vår oppgave er å få kjøretøy og sleder ut av snøen og igang. Vi må sjekke nøye for eventuelle skader og feil. Vi har to uker før resten av laget kommer i begynnelsen av januar. Dette er vår siste sjanse til å skaffe reservedeler eller ting som mangler.

Vi opplevde noe overraskende på vinterdepoet på SANAE. Før vi dro herfra i fjor plasserte vi kjøretøyene på toppen av en to meter høy snørampe for å unngå at de skulle bli begravd i snø. Likevel var de nå blitt en del av kontinentet. Snødekket var så høyt at fronten av «Chinook» var dekket opp til taket. Alle tenkelige luftrom rundt kjøretøyet, motoren – til og med innsiden av førerhuset – var fylt med snø og is. Gummibeltene stod fastfrossen i bakken.

Heldigvis fikk vi maskinell hjelp fra stasjonen til å fjerne snøen. Etter ca. to dager med måking og fjerning av snø klarte vi å starte opp kjøretøyene, og fikk sledene løs. Vi hadde noen tekniske problemer med dieseltilførselen, med Webasto-varmerne samt «Sembla»s viktigste pausesylinder var lekk og trengte utskifting. Vår dyktige mekaniker fikset alt på rekordtid.
–Peter Leopold


(EN) Ørjan and I (Peter) flew in from Troll station to SANAE VI just after Christmas. Our tasks here are to get the vehicles and sledges out of the snow and running. We have to look carefully for any damages and malfunctions. We have two weeks before the rest of the team arrives in the beginning of January. This is also our last chance to get spare parts or forgotten items. 

What we found at the so called winter depot at SANAE was pretty surprising. Before we left last year we placed the vehicles on top of a two meter high snow ramp to avoid them being buried in snow. Nevertheless they were pretty much part of the continent by now. The snow accumulation was so high that the front of ”Chinook” was buried up until the roof. Every imaginable air space around the track, the engine, even the inside of the cab was filled up with snow and ice. The rubber belts were frozen rock solid to the icy ground.

Thankfully we got machine-help from the station to remove the snow. After about two days we managed to start both vehicles and got both sledges loose. Technically we had some problems with the diesel supply, the Webasto heaters and ”Sembla”s main break cylinder was leaking and needed replacement. Thanks to our competent mechanic we fixed everything in almost no time.
–Peter Leopold

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar