11 januar 2013

Pause på iskappen / Break at ice sheetBilde/photo: Peter Leopold
Våre to trofaste kjøretøy «Sembla» og «Chinook» frakter oss og alt utstyret vi trenger på denne turen. Tilsammen har de fraktet rundt 10 tonn frakt. «Sembla» har den store kjøkken-modulen tilkoblet bak seg på slede. «Chinook» har en arbeids-modul og det meste av forskningsutstyret.

Our two very trustful vehicles ”Sembla” and ”Chinook” carry us and everything we need on this trip. All in all both have loaded round about 10 tons of cargo. ”Sembla” has the big kitchen module hooked up on a sledge in the back whereas ”Chinook” is bringing a workshop module and most of the science cargo.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar