30 januar 2014

Harvey Goodwin

Harvey Goodwin.
Når jeg ikke er i Antarktis, bor og jobber jeg i Tromsø. Dette blir min syvende tur til Antarktis med Norsk Polarinstitutt, og jeg har ansvaret for gruppas sikkerhet. Når prosjektet starter, har jeg allerede vært i Antarktis i åtte uker som ekspedisjonsleder på Troll. Min første oppgave før feltarbeidet starter er opplæring i sikkerhet på bre og under vinterforhold. Siden alt feltarbeidet vårt kommer til å foregå på breis, kan vi risikere å møte på bresprekker. Mine hovedoppgaver innebærer derfor å sjekke ut nye områder med georadar for å se om området er trygt før vi begynner det vitenskapelige arbeidet. Selv om jeg har vært på Fimbulisen fire ganger før og kjenner området ganske godt, ser jeg fortsatt frem til utfordringene ved å finne en trygg rute. Jeg ser frem til en vellykket feltsesong!

(EN) When not in the Antarctic, I live and work in Tromsø. This will be my 7th trip to the Antarctic with the Norwegian Polar Institute and I will be responsible for the teams safety. By the time this project starts I will have been in the Antarctic 8 weeks already working as expedition leader at Troll. My first task will involve glacier and winter safety training for the team before setting off on the fieldwork. Since all our work is on glacier ice we can risk encountering crevasses, so my main tasks involve checking out new areas with a ground penetrating radar to see if the area is safe before commencing on the scientific work. Although I have been on Fimbulisen four times before and know the area quite well, I am still looking forward to the challenges of finding a safe route. I am looking forward to a successful field season!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar