28 november 2012

Den belgiske stasjonen Pincess Elisabeth / Belgian Princess Elisabeth Station

Her på belgiske Princess Elisabeth Station (PES) forbereder vi oss til feltutsettingen. Stasjonen ble bygget under Det internasjonale polaråret 2007–2008, og er den første nullutslipp-stasjonen i Antarktis. Du kan se mange solpaneler på stasjonveggene. Det er også mange vindmøller, men de er utenfor synsvinkelen på bildet.

We are preparing at Belgian Princess Elisabeth Station (PES) for the field deployment.  PES was constructed during the International Polar Year 2007–2008 and it is the first zero-emission station in Antarctica. You can see many solar panels on the station wall. There are also many wind mills (out of the sight).
Princess Elisabeth Station. Bilde/Photo: Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar