28 november 2012

Livet på den belgiske stasjonen / Life at the Belgian Station

Det er rundt 30 personer på stasjonen nå. Forskningsteamene IceCon + BeWISE studerer glasiologi nær kysten av Antarktis, BELATMOS studerer meteorologi nær stasjonen og GEAll  studerer geofysikk fra lufta. Vi starter arbeidet kl. 8 på morgenen, tar lunsj kl. 13 og aperitiff kl. 20.30.

There are about 30 people at the station now. Science teams are IceCon+BeWISE for glaciology near the Antarctic coast, BELATMOS for meteorology near the station, and GEAll for regional airborne geophysics. We start working at 8am, take lunch at 1pm, and start aperitif at 8:30pm. 

Dessert designet som bokstaven «e» – logoen til «Princess Elisabeth station». Dessert designed as the letter “e” – the logo of the Princess Elisabeth station. Bilde/Photo: Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar