16 januar 2012

A freezer in Antarctica

(EN) Yes we brought freezers in Antarctica. And Yes it can look strange. But if Antarctica is the biggest freezer of the world, it is not very reliable especially on coastal region. As said before the temperature can rise very fast when the sun shine and the wind is slow. So, late December we leave Troll station with two freezers full of food. However their primary role is not food storage, we use them to store ice core. Indeed the ice should stay at a temperature of -17°C to preserve its properties and prevent melting.

(NO) Ja, vi har med oss fryser til Antarktis. Ja, det høres kanskje rart ut. Men selv om Antarktis er den største fryseren i verden, er den ikke helt til å stole på, spesielt ikke i kystområdet. Som sagt kan temperaturen øke veldig raskt når sola skinner og vinden er svak. Så i desember, da vi forlot Troll, tok vi med oss to fryserer full av mat. Men den viktigste grunnen til å ha dem med er ikke mat; vi bruker dem til å oppbevare iskjerner. Iskjernene bør holdes under -17°C for å bevare de best mulig, slik de var da vi tok dem opp av isen.  

Freezer full of ice core. We use snow as cushion and to kill the space.  Photo: Denis Callens

(EN) Now that our freezers are full of ice, we use more traditional method. We dug the snow, we place our food in the pit and cover it by snow. Of course, if we want to find our food again we should mark the position. Snow surface can change very quickly in Antarctica. There is an other way to preserve food especially during transportation. We put a bag full of snow in food box. Usually these two method are enough to preserve food.

(NO) Når fryserne våre er fulle av is bruker vi mer tradisjonelle metoder. Vi graver et hull i snøen, plasserer maten i hullet og dekker det med snø. Og selfølgelig, hvis vi ønsker å finne igjen maten bør vi merke av hvor den er. Snøoverflaten kan endre seg veldig fort i Antarktis. Det er også en annen metode oppbevare maten på, spesielt under transport. Vi putter en pose full av snø i boksen med mat. Vanligvis er disse to metodene nok for å ta vare på maten.

 


                            

Food pit. photo : Denis Callens                                                                                                                            Preparation of food boxes for loop team. Photo : Denis Callens

 

Place / Sted

Ice Rise C base camp, Antarctica / Leiren på iskolle C

Time / Tid

16. Jan. 2012, kl. 11:15

Weather / Vær

Partly cloudy, blowing snow / Delvis overskyet, snødrift

Pressure / Trykk (hPa)

954.8

Wind speed / vindhastighet (m/s)

9.8 (mean) / 12.8 (max)

Wind direction / Vindretning

North-east

Temperature / Temperatur (°C)

-4.4 (measured) / -15.3 (wind chill /effective)

Posted by Denis Callens

 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar