17 januar 2012

Measuring of stakes with GPS / Måling av staker med GPS

(EN) Vi put out around 80 aluminum stakes on each ice rise. We measure the height of the stakes, which stick up approximately 2 m above the snow surface. Since it is snowing more than it melts during one year, the stakes will not stick up as far in one year. Next year we can come back and measure the stake height once again and figure out how much it snowed during the year. We also measure the positions of the stakes with an accurate GPS. The ice with the stakes on is moving. By measuring the positions of the stakes in one year, we can see how far and how fast the ice is moving.

(NO) Vi har satt ut omtrent 80 aluminiumsstaker på hver iskolle. Vi måler høyden til stakene som stikker opp ca. 2 m over snøoverflaten. Siden det snør mer enn det smelter i løpet av et år, vil stakene ikke stikke opp like langt om et år. Til neste år kan vi komme tilbake og måle stakehøyden på nytt og finne ut hvor mye det har snødd i løpet av året. Vi måler også posisjonen til stakene med en nøyaktig GPS. Isen med stakene beveger på seg. Ved å måle posisjonen til stakene om et år kan vi se hvor langt og fort isen beveger på seg.

(EN) Anne is preparing the GPS’es. (NO) Anne gjør GPS’ene klare til bruk. Foto: Elvar Ørn Kjartansson

(EN) Anne put up an aluminum stake. It is a GPS in the yellow suitcase; it’s antenna is put up on the top of the stake. (NO) Anne setter opp en aluminiumsstake. Det er en GPS i den gule kofferten; antenna settes på toppen av staken. Foto: Tore Hattermann

Place / Sted

Ice Rise C camp / Leiren på iskolle C

Time / Tid

17. Jan 2012 kl. 20.10

Weather / Vær

Clear sky / klar himmel

Pressure / Trykk (hPa)

965.0

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0.7 (mean / gj. snittlig) / 0.9 (max)

Wind direction / Vindretning

North east / nordøst

Temperature / Temperatur (°C)

-3.0 (measured/målt)

Av Anne Tårånd Aasen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar