21 november 2012

Sortering av last i Cape Town / Sorting cargo in Cape Town

På et lager nær flyplassen i Cape Town sjekket vi og våre belgiske kolleger lasten som skal til Antarktis. Alt er på plass – klar for avreise!

We checked the cargo to Antarctica with Belgian colleagues at a warehouse nearby Cape Town airport. All are in order –  ready to go!

 Bilde/foto: Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar