12 november 2012

Klar for andre feltsesong! / The second field season will start soon!

ICE-iskoller-prosjektet starter sin andre feltsesong i slutten av desember i år. Sikkerhetsansvarlig Harvey Goodwin er allerede på plass i Cape Town og flyr inn til Antarktis snart. Der skal han jobbe for den norske feltstasjonen Troll før prosjektsesongen starter. Prosjektleder Kenny Matsuoka reiser også snart til Antarktis for å jobbe med et annet forskningsprosjekt i regi av Belgian Antarctic Research Expedition (BELARE) før ICE-iskoller-sesongen starter. Nylig ble utstyret hans ferdig pakket på Norsk Polarinstitutts lager i Tromsø og i dag ble det sendt sørover til Antarktis.

De tre øvrige prosjektmedlemmene i ICE-iskoller reiser i midten av desember.

BELARE-prosjektet Constraining Ice Mass Change in Antarctica (IceCon) vil legge ut nyheter fra felt på deres Facebook-side. Følg dem!


Fieldwork for the ICE Ice rises project will start in late December this year. Harvey Goodwin, the team's safety expert, is currently in Cape Town and will fly to Antarctica soon; he will work for Troll Station before the project field campaign starts. The project leader Kenny Matsuoka will join a relevant programme supported by the Belgian Antarctic Research Expedition (BELARE) before the ICE Ice rises field campaign so he will leave Tromsø soon. Today, his air cargo was dispatched from NPI.

BELARE’s project, IceCon, Constraining Ice Mass Change in Antarctica, will post articles on their Facebook page during their field campaign. Follow them!

Three more project members will leave home in the middle of December.

Kenny med utstyret som i dag ble sendt til Antarktis. Foto: Kenny Matsuoka / Kenny with the cargo that was shipped to Antarctica today. Photo: Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar