21 desember 2012

Iskjerneboring / ice coring


NARE / ICE Ice Rises og BELARE er IceCon er ganske like prosjekter, men IceCon inkluderer iskjerneboring Derwael Ice Rise. Her borer forskere iskjerner på mer enn 100 meter.

NARE/ICE Ice Rises and BELARE’s IceCon are quite similar projects, but IceCon includes ice coring at the Derwael Ice Rise. Drilling/core team completed more than 100 m drilling and logging the drill wall imaging.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar