12 desember 2012

Radartesting fullført / Radar testing completed

Testing og backup er viktig ved feltarbeid. Vi har testet instrumentene i laboratorium gjennom flere uker i oktober og nær stasjonen i dag, og vil til slutt ha utsetting til feltleirer. Når vi kommer ut til mer avsides områder vil det bli vanskeligere å fikse problemer. Samtidig får vi bedre vilkår for testing ute i felt. Vi fant et mindre problem som ble fikset på en time. Nå er vi sikre på at instrumentene virker som de skal.


Testing and backup are two vital components for field research. We have tested the instruments in the lab for weeks in October and near the station today, and will finally deploy to field camps. As we go remote area, it is more difficult to fix the problem. However, you can have better testing environment as you go remote. We found a minor problem which was fixed in an hour. Now, we are very confident about our instruments.

 Testing av instrumenter i felt / Testing of instruments in the field. Bilde / Photo: Kenny Matsuoka

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar