31 januar 2012

Tilbake på Troll / Back at Troll

January 28th, back again.

 

At last, we are back at Troll station! We left on December 28th so after exactly 1 month we return to where the journey and our expedition started. It has been many long days, some of them together with short nights, but all of them in good spirit. 30 days in the field will leave you a bit exhausted, but today we will go to bed with one single feeling: satisfaction.

 

 

28 Januar, tilbake igjen.

 

Til slutt er vi tilbake på Troll stasjon! Vi dro ut 28 Desember så etter nøyaktig 1 måned kommer vi tilbake dit hvor reisen og vår ekspedisjon startet. Det har vært mange lange dager, noen sammen med korte netter, men hele tiden med godt mot. 30 dager i felt gjør at du føler deg litt utkjørt, men i dag går vi til sengs med kun en følelse: fornøyd.

 

 

The two vehicles passing the last turn down to Troll Station./ De to kjøretøyene passerer siste sving ned mot Troll stasjonen.

Picture: Jostein Navelsaker

 

Handshakes between the group-members after a very successful season. / Gruppens medlemmer gratulerer hverandre etter en suksessfull sesong.

Picture: Jostein Navelsaker

 

Place / Sted

Troll Station / Troll stasjon

Time / Tid

28. Jan 2012 kl. 18.30

Weather / Vær

Sunny day! / Solskinnsdag!

Pressure / Trykk (hPa)

-

Wind speed / vindhastighet (m/s)

0-3 m/s

Wind direction / Vindretning

East

Temperature / Temperatur (°C)

-3.0

 

 

Rune Svendsen

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar